MONITORATGE

monitorizacion-dibuNEGRO

MONITORATGE

Milloreu el rendiment i control energètic de les vostres instal·lacions mitjançant una plataforma integral

Un sistema de monitoratge us permetrà controlar i gestionar –a distància- el rendiment energètic de les vostres instal·lacions, alhora que us servirà per a localitzar els vostres consums i costos energètics.

 

Us plantejarem una solució integral (escalable i oberta) que s’adapti a les vostres necessitats, des del monitoratge de consums, fins a la gestió i manteniment de les instal·lacions (Indústria 4.0).

monitorizacion-dibuNEGRO

MONITORATGE

Milloreu el rendiment i control energètic de les vostres instal·lacions mitjançant una plataforma integral

Un sistema de monitoratge us permetrà controlar i gestionar –a distància- el rendiment energètic de les vostres instal·lacions, alhora que us servirà per a localitzar els vostres consums i costos energètics.

 

Us plantejarem una solució integral (escalable i oberta) que s’adapti a les vostres necessitats, des del monitoratge de consums, fins a la gestió i manteniment de les instal·lacions (Indústria 4.0).

Plataforma de Tele-gestió i Control d’instal·lacions

Us oferim una Plataforma senzilla i intuïtiva

 

Una plataforma que uneix les potencialitats d’un sistema *SCADA i una gran capacitat de càlcul i anàlisi dels actius monitorats, permetent mesurar i controlar instal·lacions generadores i consumidores d’energia, processos industrials, paràmetres ambientals i qualsevol variable que pugui afectar el seu rendiment.
analytics

Administrador de Components

Configuració, gestió i control de sensors i dispositius en temps real.

Gestió Energètica

Monitoratge i control del consum energètic en temps real.

Lectura de comptadors

De companyia a través de telellamada diària. Disponible a Espanya per a comptadors trifàsics de potència contractada superior a 43,6 kW.

Dades i Anàlisis

Informes personalitzats, gràfiques avançades, control de qualitat i normalització de dades.

Automatització de processos

Configuració i execució d’instruccions sobre la base de dades en temps real i regles matemàtiques – lògiques.

Dades meteorològiques

De l’estació més pròxima al lloc que se li indiqui
(Tª, HR i Pressió Atmosfèrica).

Plataforma de Tele-gestió i Control d’instal·lacions

Us oferim una Plataforma senzilla i intuïtiva

 

Una plataforma que uneix les potencialitats d’un sistema *SCADA i una gran capacitat de càlcul i anàlisi dels actius monitorats, permetent mesurar i controlar instal·lacions generadores i consumidores d’energia, processos industrials, paràmetres ambientals i qualsevol variable que pugui afectar el seu rendiment.
analytics

Administrador de Components

Configuració, gestió i control de sensors i dispositius en temps real.

Gestió Energètica

Monitoratge i control del consum energètic en temps real.

Lectura de comptadors

De companyia a través de telellamada diària. Disponible a Espanya per a comptadors trifàsics de potència contractada superior a 43,6 kW.

Dades i Anàlisis

Informes personalitzats, gràfiques avançades, control de qualitat i normalització de dades.

Automatització de processos

Configuració i execució d’instruccions sobre la base de dades en temps real i regles matemàtiques – lògiques.

Dades meteorològiques

De l’estació més pròxima al lloc que se li indiqui
(Tª, HR i Pressió Atmosfèrica).

Funcionalitats

Localització de consums i costos energètics.

Alarmes programades.

Control i previsió de factures energètiques.

Anàlisi completa de les mesures.

Establiment i seguiment de línies de base energètiques i indicadors d'acompliment energètic (KPI).

Creació de variables virtuals.

Regles de control automatitzades.

Informes automàtics.

Funcionalitats

Localització de consums i costos energètics.

Alarmes programades.

Control i previsió de factures energètiques.

Anàlisi completa de les mesures.

Establiment i seguiment de línies de base energètiques i indicadors d'acompliment energètic (KPI).

Creació de variables virtuals.

Regles de control automatitzades.

Informes automàtics.