UNE EN ISO 50001

ISO50001-dibu

UNE EN ISO 50001

Garantiu la sostenibilitat de l’eficiència energètica en la vostra organització de manera sistemàtica

La implantació de la UNE EN ISO 50001 us permetrà implementar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió Energètic (SGE), i amb això, establir la sistemàtica adequada per a aconseguir una millora contínua en l’ús i consum de la vostra energia.

 

 

Nosaltres ens encarreguem des del desenvolupament de tota la documentació necessària segons la norma, fins a la implantació de la mateixa de manera completa, liderant TOTES les accions necessàries de manera periòdica.
ISO50001-dibu

UNE EN ISO 50001

Garantiu la sostenibilitat de l’eficiència energètica en la vostra organització de manera sistemàtica

La implantació de la UNE EN ISO 50001 us permetrà implementar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió Energètic (SGE), i amb això, establir la sistemàtica adequada per a aconseguir una millora contínua en l’ús i consum de la vostra energia.

 

 

Nosaltres ens encarreguem des del desenvolupament de tota la documentació necessària segons la norma, fins a la implantació de la mateixa de manera completa, liderant TOTES les accions necessàries de manera periòdica.

Beneficis d'implementar la Norma

 

Reduir riscos per variabilitat en costos energètics

 

Consumir de manera eficient i disminuir les emissions de

 

Donar compliment a Directives Europees (RD 56/2016)

Evidenciar el vostre compromís davant el canvi climàtic

Estalviar en les factures energètiques

 

Millorar la imatge de lideratge empresarial

 

Millorar la competitivitat

Beneficis d'implementar la Norma

 

Reduir riscos per variabilitat en costos energètics

 

Consumir de manera eficient i disminuir les emissions de

 

Donar compliment a Directives Europees (RD 56/2016)

Evidenciar el vostre compromís davant el canvi climàtic

Estalviar en les factures energètiques

 

Millorar la imatge de lideratge empresarial

 

Millorar la competitivitat

Què t’oferim

Implantem la UNE EN ISO 50001 en la teva organització (a nivell DOCUMENTAL o COMPLETA). Establint aquells procediments, manuals, controls operacionals…, necessaris per a la millora contínua en l’acompliment energètic de la teva organització. Optimitzant d’aquesta manera els teus consums energètics, emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i costos financers associats.
Implantació DOCUMENTAL de la
Norma UNE EN 50001
Formació de l’equip de treball
Política i Planificació Energètica
Establiment d’Indicadors i
Línies de base Energètiques
Definició i integració del Sistema
Desenvolupament de la Documentació
Campanya de conscienciació i
formació del personal (Circular)
———————
———————
———————–
———————–
————————
————————
————————-
————————-
Quota ÚNICA
Implantació COMPLETA de la
Norma UNE EN 50001
Formació de l’equip de treball
Política i Planificació Energètica
Establiment d’Indicadors i
Línies de base Energètiques
Definició i integració del Sistema
Desenvolupament de la Documentació
Campanya de conscienciació i
formació del personal (Presencial)
Implantació Operacional de la Norma
Revisió i Auditoria Interna (prèvia a Certificació)
Presència i suport
durant el procés de Certificació
GESTIÓ ENERGÈTICA EN CONTINUO (Lideratge)
Quota MENSUAL

Què t’oferim

Implantem la UNE-EN ISO 50001 en la teva organització (a nivell DOCUMENTAL o COMPLETA). Establint aquells procediments, manuals, controls operacionals…, necessaris per a la millora contínua en l’acompliment energètic de la teva organització. Optimitzant d’aquesta manera els teus consums energètics, emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i costos financers associats.
Implantació DOCUMENTAL de la
Norma UNE EN 50001
Formació de l’equip de treball
Política i Planificació Energètica
Establiment d’Indicadors i
Línies de base Energètiques
Definición e integración del Sistema
Desarrollo de la Documentación
Campaña de concienciación y
formación del personal (Circular)
———————
———————–
———————–
————————
————————-
————————-
Quota ÚNICA
Implantació COMPLETA de la
Norma UNE EN 50001
Formació de l’equip de treball
Política i Planificació Energètica
Establiment d’Indicadors i
Línies de base Energètiques
Definició i integració del Sistema
Desenvolupament de la Documentació
Campanya de conscienciació i
formació del personal (Presencial)
Implantació Operacional de la Norma
Revisió i Auditoria Interna (prèvia a Certificació)
Presència i suport
durant el procés de Certificació
GESTIÓ ENERGÈTICA EN CONTINUO (Lideratge)
Quota MENSUAL