AUDITORIA ENERGÈTICA

auditoria-ener-dibuNEGRO

AUDITORIA ENERGÈTICA

Milloreu la vostra competitivitat disminuint els vostres costos i consums energètics

Aquest servei us permetrà reduir els vostres consums energètics mantenint o millorant les actuals condicions de servei i confort.

 

Realitzem la inspecció, estudi i anàlisi detallada dels fluxos d’energia de les vostres instal·lacions, amb el propòsit de millorar el seu rendiment al mínim cost.
auditoria-ener-dibuNEGRO

AUDITORIA ENERGÈTICA

Milloreu la vostra competitivitat disminuint els vostres costos i consums energètics

Aquest servei us permetrà reduir els vostres consums energètics mantenint o millorant les actuals condicions de servei i confort.

 

Realitzem la inspecció, estudi i anàlisi detallada dels fluxos d’energia de les vostres instal·lacions, amb el propòsit de millorar el seu rendiment al mínim cost.

Les nostres Auditories Energètiques reuneixen les següents característiques:

Compromís d'Estalvi

Existeix un compromís d'estalvi en totes les nostres auditories, si no generem estalvi, no facturem

+ 800 clients ens avalen

Som una empresa líder, més de 800 clients industrials i de gran terciari avalen els nostres treballs

14% del vostre consum

Estadísticament estalviem el 14% del consum energètic dels nostres clients

Amortització inferior a 7 mesos

El termini d'amortització mitjà de les nostres recomanacions d'estalvi és inferior a 7 mesos

Informes Específics per a cada Client

Els nostres informes d'auditoria són específics per a cada client, no creiem en mesures d'estalvi preestablertes

Dades reals

Ens basem en dades reals no en dades teòriques

Modalitats d’Auditoria Energètica

Condicions Auditoria Preu Fix

Pagueu un cost fix en concepte d’auditoria energètica, relacionat al vostre consum energètic anual.

 

Existeix un compromís d’estalvi que engloba costos d’auditoria i costos associats a la implantació de les recomanacions proposades en el nostre informe d’auditoria. Si no es genera un estalvi mínim en un termini de temps determinat no facturem (clàusula integrant del nostre acord de col·laboració).

 

Els resultats de l’Auditoria Energètica (informe) us els presentem presencialment.
Condicions Auditoria d'Estalvi Compartit

100% orientada a OBJECTIUS: no pagueu cap import en concepte d’auditoria energètica, sinó que compartim els estalvis generats entre totes dues parts. En cas d’existir algun cost associat a la implementació d’alguna de les recomanacions proposades, vosaltres us feu càrrec de la inversió.

 

Una vegada realitzada l’auditoria es presenta l’informe de resultats. La implementació de les recomanacions és coordinada i portada a terme entre l’equip d’enginyers d’EPI i el vostre personal tècnic. Desprès es verifiquen de manera objectiva els estalvis generats i una vegada recuperada la inversió (per part vostre), compartirem els estalvis obtinguts.

Condicions Auditoria de Modalitat ESE

100% orientada a OBJECTIUS: no pagueu cap import en concepte d’auditoria energètica, sinó que compartim els estalvis generats entre totes dues parts. En cas d’existir algun cost associat a la implementació d’alguna de les recomanacions proposades, EPI es fa càrrec de la inversió.

 

Una vegada realitzada l’auditoria es presenta l’informe de resultats. La implementació de les recomanacions és coordinada i portada a terme entre l’equip d’enginyers d’EPI i el vostre personal tècnic. Desprès es verifiquen de manera objectiva els estalvis generats i una vegada recuperada la inversió (per part nostre), compartirem els estalvis obtinguts.

Modalitats d’Auditoria Energètica

Auditoria a preu fix

Dirigida a aquelles empreses que desitgen realitzar una auditoria energètica, prèvia acceptació de pressupost

Auditoria d'estalvi compartit

Dirigida a aquelles empreses que no desitgen abonar cap import en concepte d'auditoria (compartint els estalvis generats entre totes dues parts)

Auditoria de modalitat ESE

Dirigida a aquelles empreses que desitgen delegar els costos d'auditoria i els costos associats a la implantació a les mesures d'estalvi (en cas d'existir) a EPI (compartint els estalvis generats entre totes dues parts)

Condicions Auditoria Preu Fix

Pagueu un cost fix en concepte d’auditoria energètica, relacionat al vostre consum energètic anual.

 

Existeix un compromís d’estalvi que engloba costos d’auditoria i costos associats a la implantació de les recomanacions proposades en el nostre informe d’auditoria. Si no es genera un estalvi mínim en un termini de temps determinat no facturem (clàusula integrant del nostre acord de col·laboració).

 

Els resultats de l’Auditoria Energètica (informe) us els presentem presencialment.
Condicions Auditoria d'Estalvi Compartit

100% orientada a OBJECTIUS: no pagueu cap import en concepte d’auditoria energètica, sinó que compartim els estalvis generats entre totes dues parts. En cas d’existir algun cost associat a la implementació d’alguna de les recomanacions proposades, vosaltres us feu càrrec de la inversió.

 

Una vegada realitzada l’auditoria es presenta l’informe de resultats. La implementació de les recomanacions és coordinada i portada a terme entre l’equip d’enginyers d’EPI i el vostre personal tècnic. Desprès es verifiquen de manera objectiva els estalvis generats i una vegada recuperada la inversió (per part vostre), compartirem els estalvis obtinguts.

Condicions Auditoria de Modalitat ESE

100% orientada a OBJECTIUS: no pagueu cap import en concepte d’auditoria energètica, sinó que compartim els estalvis generats entre totes dues parts. En cas d’existir algun cost associat a la implementació d’alguna de les recomanacions proposades, EPI es fa càrrec de la inversió.

 

Una vegada realitzada l’auditoria es presenta l’informe de resultats. La implementació de les recomanacions és coordinada i portada a terme entre l’equip d’enginyers d’EPI i el vostre personal tècnic. Desprès es verifiquen de manera objectiva els estalvis generats i una vegada recuperada la inversió (per part nostre), compartirem els estalvis obtinguts.