Auditoria Energètica

En què consisteix?

Milloreu la vostra competitivitat disminuint els vostres costos i consums energètics.

Aquest servei us permetrà reduir els vostres consums energètics mantenint o millorant les actuals condicions de servei i confort.

Realitzem la inspecció, estudi i anàlisi detallada dels fluxos d’energia de les vostres instal·lacions, amb el propòsit de millorar-ne el rendiment al mínim cost.

Les nostres Auditories Energètiques reuneixen les següents característiques:

1. Compromís d'estalvi

Hi ha un compromís d’estalvi a totes les nostres auditories, si no generem estalvi, no facturem.

2. Molts clients ens avalen

Som una empresa líder, més de 1.000 clients industrials i de gran terciari avalen les nostres feines.

3. 14% del vostre consum

Estadísticament estalviem el 14% del consum energètic dels nostres clients.

4. Amortització inferior a 7 mesos

El termini d’amortització mitjà de les nostres recomanacions d’estalvi és inferior a 7 mesos.

5. Informes específics per a cada client

Els nostres informes d´auditoria són específics per a cada client, no creiem en mesures d´estalvi preestablertes.

6. Dades reals

Ens basem en dades reals no teòriques.

Modalitats d'auditoria energètica

Dirigida a aquelles empreses que volen fer una auditoria energètica, prèvia acceptació del pressupost.

Dirigida a aquelles empreses que no volen abonar cap import en concepte d'auditoria (compartint els estalvis generats entre les dues parts)

Dirigida a aquelles empreses que volen delegar els costos d'auditoria i els costos associats a la implantació a les mesures d'estalvi (en cas d'existir) a EPI (compartint els estalvis generats entre les dues parts)

Condicions Auditories Energètiques

Pagueu un cost fix en concepte d'auditoria energètica, relacionat amb el vostre consum energètic anual.

Hi ha un compromís d'estalvi que engloba costos d'auditoria i costos associats a la implantació de les recomanacions proposades al nostre informe d'auditoria. Si no es genera un estalvi mínim en un termini de temps determinat, no facturem (clàusula integrant del nostre acord de col·laboració).

Els resultats de l'Auditoria Energètica (informe) us els presentem presencialment.

100% orientada a OBJECTIUS: no pagueu cap import en concepte d'auditoria energètica, sinó que compartim els estalvis generats entre les dues parts. En cas que hi hagi algun cost associat a la implementació d'alguna de les recomanacions proposades, vosaltres us feu càrrec de la inversió.

Un cop realitzada l'auditoria, es presenta informe de resultats, la implementació de les recomanacions és coordinada i duta a terme entre l'equip d'enginyers d'EPI i el vostre personal tècnic; després, es verifiquen de manera objectiva els estalvis generats, un cop recupereu -amb els primers estalvis- la inversió realitzada, compartirem els RESULTATS obtinguts.

100% orientada a OBJECTIUS: no pagueu cap import en concepte d'auditoria energètica, sinó que compartim els estalvis generats entre les dues parts. En cas que hi hagi algun cost associat a la implementació d'alguna de les recomanacions proposades, EPI es fa càrrec de la inversió.

Un cop realitzada l'auditoria, es presenta informe de resultats, la implementació de les recomanacions és coordinada i duta a terme entre l'equip d'enginyers d'EPI i el vostre personal tècnic; després, es verifiquen de manera objectiva els estalvis generats, un cop recuperem -amb els primers estalvis- la inversió realitzada, compartirem els RESULTATS obtinguts.

Per a les nostres auditories fem servir el programari d'última generació auditor.energy