Gestió Energètica

En què consisteix?

Reduïu els vostres costos  i consums energètics assegurant disposar de les millors condicions de contractació.

Aquest servei us facilitarà dedicar els vostres recursos a tasques directament relacionades amb la vostra activitat de negoci, i externalitzar les funcions de gestió energètica a una empresa especialitzada que vetllarà pels vostres interessos.

Ens encarreguem de negociar en el vostre nom el millor preu possible del kWh (inclusió al nostre grup de compres), de revisar les vostres factures per assegurar-ne el compliment legal, i d’assegurar que la vostra contractació és l’adequada.

El servei de gestió energètica inclou el següent:

Reducció dels vostres costos energètics (inclusió en grup de compres)

Determineu el vostre patró de consum energètic

Assessorament en aspectes tecnicolegals i canvis legislatius

Revisió de la facturació de subministraments, evitant possibles errors aliens

Revisió periòdica de preus i condicions de contractació

Energia 100% Renovable

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT

TIPUS DE TARIFA

Electricitat

TIPUS DE TARIFA

GAS

CONSUM ANUAL

INCLUSIONS

TIPUS D’INFORME

COSTOS SERVEI

Domèstic

2.0TD

RL1
RL2

Indiferent

Grup de compra + Revisió contractació

Anual
(Telemàtic)

97 €

Pyme

3.0TD
6.1TD

RL3

RL4

RL5

Fins 499 MWh

Fins 499 MWh

Des de 500 a 1.000 MWh

Des de 500 a 1.000 MWh

Grup de Compra

Grup de compra + Revisió Contractació

Grup de Compra

Grup de compra + Revisió Contractació

Anual (Presencial)

Anual (Presencial)

Anual (Presencial)

Anual (Presencial)

247 €

497 €

497 €

697 €

Grans
Comptes

6.1TD

6XTD

RL5
RL6
RL7

RL8
RL9
RL10
RL11

Des de 1 a 3 GWh

Des de 3 a 15 GWh

>15 GWh

Grup de compra + Revisió Contractació

Grup de compra + Revisió Contractació

Grup de compra + Revisió Contractació

Grup de compra + Revisió Contractació

Anual
(Presencial)

Anual
(Presencial)

Trimestral / Anual (telemàtic / presencial)

Trimestral / Anual (telemàtic / presencial)

3.300 €

3.970 €

Consultar

Consultar

(*) En els tipus de subministrament Pime i Grans Comptes, addicionalment existeix la modalitat «estalvi compartit», que consisteix a compartir els estalvis obtinguts durant un any (35% dels estalvis per a EPI).

(*) En els tipus de subministrament Pime i Grans Comptes, addicionalment existeix la modalitat «estalvi compartit», que consisteix a compartir els estalvis obtinguts durant un any (35% dels estalvis per a EPI). També podem gestionar els vostres subministraments de Gas.