Comunitats Energètiques

En què consisteix?

Les Comunitats Energètiques (CE) són una figura clau per a la transició energètica i per això estan al centre de les estratègies de transició dissenyades en l’àmbit europeu, nacional i autonòmic.

Les participants són productores, gestores i usuàries d'energia

Empreses, entitats socials, associacions empresarials, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, empreses comercialitzadores d’electricitat, agregadors de demanda, entre d’altres

Administracions públiques, agències d’energia, universitats

Ciutadans a títol individual, associacions locals, comunitats existents, cooperatives de consum, entre d’altres

Compartint serveis energètics

Producció d'energia fotovoltaica

Producció d'energia tèrmica

Mobilitat elèctrica compartida

Eficiència energètica

Inversió

Gestió de la demanda

Gestió i manteniment

Compra agregada

Habitatge Sostenible

Generant impacte al territori

 • Estalvi a les factures energètiques
 • Cura del planeta, impulsant l’ús d’energia neta
 • Lluita contra la pobresa energètica
 • Caminar cap a l’eficiència energètica
 • Reducció de les emissions de CO2
 • Dinamitza el territori i empodera els agents del canvi

Les CE promogudes des de l'administració pública poden tenir els àmbits d'actuació següents

Generació d'energia elèctrica amb solar Fotovoltaica

Generació d'energia tèrmica amb biomassa i distribució amb xarxes de calor

Serveis d'eficiència energètica per reducció de consums

Compra agregada d'energia i serveis energètics

Serveis de mobilitat elèctrica i compartida

Les nostres propostes de generació de Comunitats Energètiques poden estar pensades per diferents agents:

 • Equipaments municipals + mercats municipals
 • Cooperatives Agràries
 • Polígons Industrials
 • Comerços + PIMES + empreses + associacions
 • Parcs Solars Fotovoltaics
 • Ciutadania

Fases de creació d'una CE

1. DISSENY

1.1 Diagnòstic tècnic

1.2 Dimensionament i prestacions de la CEL

1.3 Estudi de viabilitat econòmica

1.4 Impacte social i ambiental de la CEL

1.5 Model legal de la CEL

2. POSADA EN MARXA

2.1 Difusió i captació d’agents pel Grup Motor

2.2 Model de governança de la comunitat

2.3 Formalització de la CEL

3. GESTIÓ

3.1 Implantació de l’eina tecnològica de gestió

3.2 Dinamització i gestió de la CE

3.3 Manteniment de la CE

L'acompanyament per la creació de comunitats energètiques el realitzem a través de: