ENERGIES RENOVABLES

ENERG.RENOVABLES-dibuNEGRO

ENERGIES RENOVABLES

Produïu la vostra pròpia energia de forma neta i reduïu els vostres costos energètics i emissions contaminants.

Des d’EPI us oferim la implementació d’instal·lacions de biomassa, energia solar tèrmica i fotovoltaica, aerotèrmia, geotèrmia i eòlica.

 

Us  oferim una solució CLAUS EN MÀ, i ens encarreguem de tot, fins i tot del finançament.

ENERG.RENOVABLES-dibuNEGRO

ENERGIES RENOVABLES

Produïu la vostra pròpia energia de forma neta i reduïu els vostres costos energètics i emissions contaminants.

Des d’EPI us oferim la implementació d’instal·lacions de biomassa, energia solar tèrmica i fotovoltaica, aerotèrmia, geotèrmia i eòlica.

 

Us  oferim una solució CLAUS EN MÀ, i ens encarreguem de tot, fins i tot del finançament.

Energia Solar Fotovoltaica: Tipus d’Instal·lacions

La instal·lació d’energia solar fotovoltaica us permetrà minimitzar la dependència del sistema elèctric, consumint directament l’energia generada en la vostra pròpia instal·lació.

INSTAL·LACIONS CONNECTADES A XARXA

SENSE EXCEDENTS Tota l'energia produïda es consumirà en la pròpia instal·lació. Serà necessari justificar la no injecció d'excedents a la xarxa de distribució mitjançant la instal·lació d'un equip anti-abocat.
AMB EXCEDENTS: En aquest cas, si que es podràn injectar els excedents a la xarxa i comportarà un procediment de legalització més complex però que a canvi permetrà valorar els excedents solars produïts.

INSTAL·LACIONS SENSE XARXA

Aquelles instal·lacions de generació que es connecten a l'interior d'una xarxa d'un consumidor i que no compten amb connexió a la xarxa elèctrica de distribució i transport.
L’energia que generarà la Planta Fotovoltaica es consumirà directament en la teva empresa. L’estalvi es generarà perquè aquesta energia ja no haureu de comprar-la a la companyia comercialitzadora.

 

La inversió de la planta fotovoltaica és 100% amortitzable perquè la vostra empresa sempre consumirà energia.

Energia Solar Fotovoltaica: Tipus d’Instal·lacions

La instal·lació d’energia solar fotovoltaica us permetrà minimitzar la dependència del sistema elèctric, consumint directament l’energia generada en la vostra pròpia instal·lació.

ICONO-ENERG-RENOVABLES1
INSTAL·LACIONS CONNECTADES A XARXA

SENSE EXCEDENTS: Tota l’energia produïda es consumirà en la pròpia instal·lació.
Serà necessari justificar la no injecció d’excedents a la xarxa de distribució mitjançant la instal·lació d’un equip anti-abocat.

AMB EXCEDENTS: En aquest cas, si que es podràn injectar els excedents a la xarxa i comportarà un procediment de legalització més complex però que a canvi permetrà valorar els excedents solars produïts.

ICONO-ENERG-RENOVABLES2
INSTAL·LACIONS SENSE XARXA

Aquelles instal·lacions de generació que es connecten a l’interior d’una xarxa d’un consumidor i que no compten amb connexió a la xarxa elèctrica de distribució i transport.

L’energia que generarà la Planta Fotovoltaica es consumirà directament en la teva empresa. L’estalvi es generarà perquè aquesta energia ja no haureu de comprar-la a la companyia comercialitzadora.

 

La inversió de la planta fotovoltaica és 100% amortitzable perquè la vostra empresa sempre consumirà energia.

Què oferim des d'EPI

DISSENY

Realitzem la proposta més adequada amb les següents dades: Producció, % d’estalvi, inversió i amortització de la planta

TRAMITACIÓ

Realització del projecte tècnic i tramitació davant l’administració pública i empresa distribuïdora

EXECUCIÓ

Muntatge, direcció d’obra facultativa, posada en marxa i legalització de la planta

MONITORATGE

Balanç energètic, Producció de la planta Fotovoltaica, Consum total de l’empresa i energia consumida de la xarxa elèctrica

GESTIÓ D’EXCEDENTS

Gestió dels contractes de venda d’energia excedent de la planta

FINANÇAMENT

Del 100% de la inversió de la planta

MANTENIMENT

Preventiu i correctiu durant 3 anys

ALTRES PROJECTES

Realitzem projectes Ad hoc de Biomassa, Geotèrmia i Eòlica

Què oferim des d'EPI

DISSENY

Realitzem la proposta més adequada amb les següents dades: Producció, % d’estalvi, inversió i amortització de la planta

TRAMITACIÓ

Realització del projecte tècnic i tramitació davant l’administració pública i empresa distribuïdora

EXECUCIÓ

Muntatge, direcció d’obra facultativa, posada en marxa i legalització de la planta

MONITORATGE

Balanç energètic, Producció de la planta Fotovoltaica, Consum total de l’empresa i energia consumida de la xarxa elèctrica

GESTIÓ D’EXCEDENTS

Gestió dels contractes de venda d’energia excedent de la planta

FINANÇAMENT

Del 100% de la inversió de la planta

MANTENIMENT

Preventiu i correctiu durant 3 anys

ALTRES PROJECTES

Realitzem projectes Ad hoc de Biomassa, Geotèrmia i Eòlica