Energies Renovables

En què consisteix?

Produïu la vostra pròpia energia de forma neta i reduïu els vostres costos energètics i emissions contaminants.

Des d’EPI us oferim la implementació d’instal·lacions de biomassa, energia solar tèrmica i fotovoltaica.

Us oferim una solució CLAUS EN MÀ, i ens encarreguem de tot, fins i tot del finançament.

Energia Solar Fotovoltaica: Tipus d'instal·lacions

La instal·lació d’energia solar fotovoltaica us permetrà minimitzar la dependència del sistema elèctric, consumint directament l’energia generada a la vostra pròpia instal·lació.

Instal·lacions connectades a la xarxa

SENSE EXCEDENTS: Tota l’energia produïda es consumirà a la pròpia instal·lació. Cal justificar la no injecció d’excedents a la xarxa de distribució mitjançant la instal·lació d’un equip antivessament.

AMB EXCEDENTS: En aquest cas, sí que es podran injectar els excedents a la xarxa i comportarà un procediment de legalització més complex, però que a canvi permetrà valoritzar els excedents solars produïts.

Instal·lacions sense xarxa

Aquelles instal·lacions de generació que es connecten a l’interior d’una xarxa d’un consumidor i que no tenen connexió a la xarxa elèctrica de distribució i transport.

L’energia que generarà la planta fotovoltaica es consumirà directament a la teva empresa. L’estalvi es generarà perquè aquesta energia ja no l’haureu de comprar a la companyia comercialitzadora. La inversió de la planta fotovoltaica és 100% amortitzable perquè la vostra empresa sempre consumirà energia.

Què oferim des d'EPI

Disseny

Realitzem la proposta més adequada amb les dades següents: Producció, % d'estalvi, inversió i amortització de la planta

Tramitació

Realització del projecte tècnic i tramitació davant de l'administració pública i empresa distribuïdora

Execució

Muntatge, direcció d'obra facultativa, posada en marxa i legalització de la planta

Monitorització

Balanç energètic, Producció de la planta Fotovoltaica, Consum total de l'empresa i energia consumida de la xarxa elèctrica

Gestió d'excedents

Gestió dels contractes de venda d'energia excedent de la planta

Finançament

Del 100% de la inversió de la planta

Manteniment

Preventiu i correctiu durant 3 anys

Altres projectes

Realitzem projectes Ad hoc de Biomassa, Geotèrmia i Eòlica