Monitorització de consums i gestió d’instal·lacions

En què consisteix?

Millorar el rendiment i control energètic de les vostres instal·lacions mitjançant una plataforma integral. Un sistema de monitorització us permetrà controlar i gestionar –a distància- el rendiment energètic de les vostres instal·lacions, alhora que us servirà per localitzar els vostres consums i costos energètics. Us plantejarem una solució integral (escalable i oberta) que s’adapti a les vostres necessitats, des de la monitorització de consums, fins a la gestió i manteniment de les instal·lacions (Indústria 4.0).

Plataforma de telegestió i control d'instal·lacions

Us oferim una Plataforma senzilla i intuïtiva.

Una plataforma que uneix les potencialitats d’un sistema SCADA i una gran capacitat de càlcul i anàlisi dels actius monitoritzats, que permet mesurar i controlar instal·lacions generadores i consumidores d’energia, processos industrials, paràmetres ambientals i qualsevol variable que en pugui afectar el rendiment.

Administrats de components

Configuració, gestió i control de sensors i dispositius en temps real.

Dades i anàlisi

Reports personalitzats, gràfiques avançades, control de qualitat i normalització de dades.

Gestió energètica

Monitorització i control del consum energètic en temps real.

Automatització de processos

Configuración y ejecución de instrucciones en base a datos en tiempo real y reglas matemáticas – lógicas.

Lectura de comptadors

De companyia a través de teletrucada diària. Disponible a Espanya per a comptadors trifàsics de potència contractada superior a 43,6 kW.

Dades meteorològiques

De l'estació més propera al lloc que us indiqueu (Tª, HR i Pressió Atmosfèrica)

Funcionalitats

Localització de consums i costos energètics

Anàlisi completa dels mesuraments

Creació de variables virtuals

Alarmes programades

Establiment i seguiment de línies de base energètiques i indicadors de desenvolupament energètic (KPI)

Regles de control automatitzades

Control i previsió de factures energètiques

Informes automàtics