ASSOCIACIÓ ALBA

 

PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRA D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM INDIVIDUAL

UBICACIÓ: 

Plaça Major, 23, 25340 Verdú (Lleida)

POTÈNCIA: 

15kWn

DATA EXECUCIÓ PROJECTE: setembre de 2021

DATA EXECUCIÓ INSTAL·LACIÓ: novembre de 2021

 

Instal·lació de producció d’energia elèctrica amb plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum amb compensació d’excedents.

Aquesta instal·lació tindrà una producció anual estimada de 27,5 MWh, dels quals 15 MWh s’aprofitaran instantàniament i la resta s’injectarà a la xarxa de distribució.

 

FV DO Associació Alba Tarrega

PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRA D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM INDIVIDUAL

UBICACIÓ: 

Tàrrega (Lleida).

POTÈNCIA: 

66kWn

 

DATA EXECUCIÓ PROJECTE: septiembre de 2020

DATA EXECUCIÓ INSTAL·LACIÓ: diciembre de 2020

Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum individual sobre la coberta a l’edifici de l’Associació Alba a Tàrrega (Lleida).

La instal·lació produirà 116 MWh anuals.

 

Categorías: Energies Renovables

¡COMPARTEIX AQUEST CAS D’ÈXIT!

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Twitter

També et podria interessar...