PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRA D’UNA INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM INDIVIDUAL

CLIENT: 

ASSOCIACIÓ ALBA

UBICACIÓ: 

Plaça Major, 23, 25340 Verdú (Lleida)

POTÈNCIA:

15kWn

DATA EXECUCIÓ PROJECTE: setembre de 2021

DATA EXECUCIÓ INSTAL·LACIÓ: novembre de 2021

Instal·lació de producció d’energia elèctrica amb plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum amb compensació d’excedents.

Aquesta instal·lació tindrà una producció anual estimada de 27,5 MWh, dels quals 15 MWh s’aprofitaran instantàniament i la resta s’injectarà a la xarxa de distribució.

Categorías: Energies Renovables

¡COMPARTEIX AQUEST CAS D’ÈXIT!

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Twitter

També et podria interessar...